top of page

Рентгендіагностика

Оновлено: 29 лип. 2021 р.Рентгенологічне обстеження у стоматології: безпечно чи шкідливо?

Саме головне, що важливо знати і розуміти - це ефективна доза опромінення, що вимірюється у зівертах, мілізівертах та мікрозівертах.

1 Зіверт = 0.001 міліЗіверти (мЗв)= 0.000001 мікроЗіверти (мкЗв)

1 міліЗіверт (мЗв) = 0.001 мікроЗіверт (мкЗв)

Основна дозова межа індивідуального опромінення людини не має перевищувати 1 мЗв (мілізіверта) ефективної дози опромінення за рік. Тобто, при проведенні профілактичного, діагностичного обстеження будь-якої зони тіла - річна ефективна доза не може перевищувати 1мЗв.

Наступний термін - джерела випромінювання, які є природні та штучні.

Природні джерела випромінення - космічне випромінювання, радіоактивні речовини на поверхні та у надрах землі, у атмосфері, воді, рослинах та всіх живих організмах, які населяють нашу планету. В залежності від того, де живе людина (мається на увазі, місцевість), доза природнього фону може сягати за різними джерелами до 3 мЗв щорічно , або 0.05-0.2 мкЗв за годину, або 6 мкЗв за 1 день. .

Штучні джерела іонізуючого випромінення використовуються в медицині, енергетиці, промисловості тощо.

У стоматології постійно використовується рентгенологічне обстеження. Різні види рентгенологічного діагностичного обстеження призводять до отримання різних доз опромінення.

Наприклад, при рентгенологічному дослідженні зубів (прицільна плівкова рентгенограма) при разовій маніпуляції 1 зони, людина отримує 10-15 мкЗв (0,01 - 0.015 мЗв) на нижній щелепі та 7 мкЗв (0,007 мЗв) на верхній щелепі. При використанні радіовізіографа при діагностиці на нижній щелепі доза 4-5 мкЗв ( 0.004 - 0.005 мЗв), на верхній щелепі 2 мкЗв ( 0.002 мЗв).

При цифровій ортопантомографії (отримання панорамного знімку) доза опромінення 13-17 мкЗв (0.013-0.017 мЗв), при плівковій ортопантомографії доза опромінення становить 25 - 30 мкЗв ( 0.025 - 0.03 мЗв) відповідно.

При дослідженні приносових пазух - 100-200 мкЗв (0.1 - 0.2 мЗв).

При виконанні конусної комп'ютерної томографії доза 45-60 мкЗв ( 0.045-0.06 мЗв).

Для порівняння - при проведенні флюорографії доза опромінення 800 мкЗв (0.8 мЗв).

Тепер підсумуємо усе вище зазначене. На дозу опромінення 1 мЗв можна провести: 67-100 плівкових знімків на нижній щелепі, або 143 знімки на верхній щелепі, або 200- 250 цифрових радіовізіограм на нижній щелепі та 500 радіовізіограм на верхній щелепі, або 33-40 плівкових ортопантомограм, або 59-77 цифрових ортопантомограм, або 17-22 комп'ютерних томограм на рік.

Якось так.

Із вище зазначеного зрозуміло, що при появі цифрових технологій у рентгендіагностиці навантаження опроміненням зменшилась майже у два рази рази і більше.


Тепер таке: чи можна виконувати рентгенографію вагітним? Рентгенодіагностику вагітним безпечно проводити за умов, якщо клінічно вказана та обгрунтована причина дослідження, працівники закладу володіють оптимальною технікою проведення процедури, мають апаратуру з мінімізацією впливу опромінення на людину. Звісно, виходячи із загальних принципів лікування вагітних, лікування, а значить і рентгенодіагностику краще проводити у другій половині вагітності (14-20 т., 25 т., перша половина III триместру, крім 31-32 т.) Вийняток становлять ситуації, які потребують невідкладної допомоги, тут період вагітності не береться до уваги, бо ризики для життя стають вищими, ніж шкода від втручання. Заборонено проводити рентгенологічне дослідження з профілактичною метою.

При підозрі на вагітність, питання про допустимість і необхідність рентгенодіагностики вирішують з припущення, що вагітність існує. До того ж при проведенні самої процедури важливо використовувати усі можливі засоби захисту (фартух на живіт та комір на шию). Логічно, що і вагітність, і лікування зубів важливо планувати.

Знаю, що багато до читання і складно до розуміння, та маю нагоду, що було потрібне.

Завжди з Вами, Христина Кисляк

Останні пости

Дивитися всі

Commentaires


bottom of page